Tag stravné na tuzemskej pracovnej ceste

Každý zamestnanec, ktorý je na pracovnej ceste minimálne 5 hodín v rámci jedného dňa má nárok na stravné. Stravné na tuzemskej pracovnej ceste sa poskytuje každý deň pracovnej cesty v závislosti od trvania takejto cesty. Výšku cestovných náhrad si môžete vypočítať na našej kalkulačke.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy