Tag stredná škola

Stredná škola poskytuje sekundárne vzdelanie a jej časť je súčasťou povinnej školskej dochádzky. Na Slovensku nasleduje stredná škola po 9. triede základnej školy. Študent si môže vybrať medzi odborne zameranou školou alebo gymnáziom, ktorý je zameraný na všeobecnejšie vzdelávanie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy