Tag strednedobový úver

Strednodobý úver je jedna z foriem v kategórií doby splatnosti úveru. Ide o presné ohraničenie doby splatnosti úveru a pri strednodobom úvere je to 1 až 4 roky. V tomto prípade ide o menšie spotrebné úvery, ktoré nemajú konkrétny účel.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy