Tag študent

Študent alebo študentka je človek, ktorý chodí do školy a systematicky sa vzdeláva na nejakej základnej, strednej alebo vysokej škole. Za študenta sa označuje aj človek, ktorý navštevuje autoškolu, externé štúdium alebo iné vzdelávacie programy.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy