Tag študentské víza

Vízum je povolenie daného štátu k vstupu cudzinca na územie  daného štátu, opakovaný vstup alebo prejazd. Študentské vízum je povolenie k vstupu cudzinca na územie daného štátu, ktoré sa určuje len na obdobie štúdia v danom štáte.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy