Tag súd

Jeho úlohou je ochrana práva a dodržovania zákonov. Súd je štátny orgán. Rozhoduje o záležitostiach z občianskoprávnym charakterom, rieši spory v rodinných, pracovných, obchodných vzťahoch a vydáva súdne rozhodnutia aj v oblasti tresného zákona, trestných činov a pod.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy