Tag súdne poplatky

Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo za konanie súdov. Uvádzajú sa v sadzobníku súdnych poplatkov. Poplatky vyberajú súdy, orgány štátnej správy súdov prípadne orgány prokuratúry.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy