Tag súkromné zdravotné poistenie

Súkromné zdravotné poistenie, respektíve individuálne zdravotné poistenie je ponúkane súkromnými, komerčnými, doplnkovými a zmluvnými poisťovňami. Na základe takéhoto poistenie sa klientovi poskytuje zdravotná starostlivosť, ktorá je presne definovaná v poistnej zmluve. Jej rozsah je určený v Občianskom zákonníku.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy