Tag sviatky

Sviatky sú dni pracovného pokoja, prípadne deň, ktorý je venovaný pamiatke osobnosti alebo udalosti. Na Slovensku je momentálne celkovo 15 dní pracovného pokoja, respektíve sa nepracuje a obchody by mali byť zatvorené.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy