Tag SZČO

SZČO je skratka pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná. To znamená, že prevádzkuje živnosť, respektíve jeden z troch typov živností. Môže to byť aj inak samostatne zárobkovo činná osoba.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy