Tag termínovaný kontrakt

Termínovaný kontrakt je výraz, ktorý sa používa pri obchodovaní na burze, Ide o zmluvu o termínovanom obchode, respektíve o nákupe, predaji, výmene alebo inej výhody v budúcnosti. Takáto zmluva však obsahuje aj podmienky, ktoré sú vopred dohodnuté.

h