Tag termínovaný vklad

Termínovaný vklad je druh bankového sporiaceho produktu. Jeho hlavnými charakteristikami je vopred dohodnuté obdobie, počas ktorého nie je možné s financiami manipulovať a vopred dohodnutý výnos, ktorý banka garantuje. Vložené financie sa zhodnocujú počas pevne stanoveného obdobia. V prípade predčasného výberu peňazí z termínovaného vkladu si banka účtuje zmluvný poplatok.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy