Tag trading

Trading, respektíve insider trading je výraz v anglickom jazyku, ktorý sa používa pri obchodovaní s akciami alebo inými cennými papiermi prostredníctvom niekoho, kto o tejto korporácií má informácie, ktoré nie sú verejne známe.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy

  • Komentár: Čína rozšírila zoznam kontrolovaných vývozov
    Najnovšie prírastky do čínskeho zoznamu kontrolovaných technologických exportov by mohli skomplikovať výrobu v širokej škále priemyselných odvetví a zvýšiť pravdepodobnosť, že niektorí globálni technologickí giganti oddelia svoje čínske aktivity od ostatných. Nový zoznam technológií s vývoznými kontrolami oznámený 28.augusta bol nevítaným prekvapením.
  • Komentár: Prichádzajúca druhá vlna pandémie predstavuje najväčšie zneistenie pre trhy
    Masové tlačenie peňazí centrálnymi bankami a uvoľňovanie reštrikcií po týždňoch opatrení proti korone prinieslo do ekonomík množstvo optimizmu. A to sa prejavilo aj na finančných trhoch. Teraz však klope na dvere druhá vlna, ktorá by mohla nalomenej ekonomike zasadiť k.o. a poslať trhy strmo nadol. Ich rastový apetít je postavený primárne na optimizme, že globálnu ekonomiku sa v pomerne krátko čase podarí dostať na pôvodnú úroveň.