Tag tržby

Tržba je súčet všetkých peňažných prostriedkov, za ktoré boli predané služby alebo tovar. Výraz tržby používajú všetky firmy, podnikatelia, malý obchodníci, živnostníci a podobne. Tržba môže byť ročná, mesačná týždenná, denná alebo označená v akomkoľvek inom časovom úseku.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy