Tag účel stavebného sporenia

Účel stavebného sporenia je presne definovaný v Zákone o stavebnom sporení. Stavebné sporenie sa môže použiť na výstavbu, rekonštrukciu, kúpu akejkoľvek nehnuteľnosti. Taktiež môže byť použité na vyplatenie bytového družstva, prípadne aj na financovanie nadobudnutia vlastníctva pozemku a podobne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy