Tag účelový úver

Účelový úver je druh úveru, ktorý je určený na konkrétny účel a klient je viazaný poskytnuté peniaze použiť na obstaranie konkrétneho predmetu, prípadne služby. Po čerpaní úveru je potrebné banke predložiť doklad o využití úveru.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy