Tag ukončenie leasingu

Ukončenie leasingu nastáva vtedy, ak boli dodržané body leasingovej zmluvy, respektíve bola celková suma splatená na konci doby splácania alebo bola splatená predčasne. Po ukončení leasingu si môže klient uplatniť predkupné právo, ak je to uvedené v leasingovej zmluve.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy