Tag úrad práce

V širšom slova zmysle ide o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je štátnym orgánom. Zabezpečuje oblasť sicálnych vecí a zamestnanosť. Výkon v tejto oblasti riadi, kontroluje a usmerňuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré pokrývajú každú oblasť Slovenska.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy