Tag úrad vlády

Úrad vlády je orgán štátnej správy, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, odborným a technickým zabezpečením činnosti vlády. Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie uznesení vlády a úlohy z programového vyhlásenia. Zabezpečuje a koordinuje hospodársku a sociálnu politiku, finančné záujmy Európskej únie a regionálny rozvoj v štáte.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy