Tag úrady práce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je orgán štátnej správy, ktorý vykonáva svoju činnosť v oblasti zamestnanosti pre občanov, ktorými sú čakatelia a uchádzači o zamestnanie, študenti, nezamestnaní, samostatne zárobkovo činní a v podstate každá osoba, ktorá pôsobí na trhu práce.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy