Tag úrazové dávky

Úrazové dávky sa poskytujú pri poškodení zdravia zamestnanca. Na takéto prípady slúži úrazové poistenie, ktoré chráni zamestnávateľa v prípade, že je zodpovedný za poškodenie zdravia alebo úmrtie zamestnanca v dôsledku pracovného úrazu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h