Tag úrazové poistenie

Úrazové poistenie je poistenie, ktoré kryje poistenca pred nepredvídateľnými úrazmi spôsobené vonkajším alebo vlastným zavinením a s dôsledkom smrti, prípadne trvalým telesným následkom. Poistenie a jeho výška závisia od rizika úrazu u daného klienta.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy