Tag úroková sadzba

Úroková sadzba akéhokoľvek úveru je jeden z najdôležitejších prvkov pri jeho čerpaní a následnom splácaní. Do istej miery určuje výšku splátky a je to zisk pre poskytovateľa úveru za to, že poskytol klientovi pôžičku alebo úver.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy