Tag úver

Úver, respektíve pôžička je forma dočasného poskytnutia finančných prostriedkov bankovou alebo nebankovou spoločnosťou klientovi, ktoré sú navýšené o úrok. Klient je povinný dodržať zmluvné podmienky úverovej zmluvy, respektíve výšku splátky, periodicitu a dobu splatnosti.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy