Tag úverový register

Úverový register je register, ktorý založili banky a sú v ňom uvedené informácie o úveroch, kontokorente, kreditných kartách alebo zoznam podaných žiadostí klientov. Bankám slúži aj na zhodnotenie bonity klienta, nakoľko sú v ňom uvedený aj permanentný dlžníci a neplatiči.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy