Tag verejný dlh

Verejný dlh, respektíve dlh verejnej správy je definovaný finančný záväzok v priebehu času, sektora verejnej správy. Označenie verejný dlh sa používa preto, lebo vedenie štátu, respektíve vláda reprezentuje obyvateľstvo danej krajiny a teda sa dá povedať, že ide o dlh všetkých daňových poplatníkov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h