Tag Visa

Visa je nadnárodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje celosvetovú sieť elektronických platieb, respektíve správu platieb medzi rôznymi finančnými inštitúciami, klientmi, podnikmi, obchodníkmi a orgánmi štátnej správy. Jej sídlo je v Spojených štátoch amerických, respektíve v Kalifornii.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy