Tag vkladná knižka

Vkladná knižka je dokument, respektíve cenný papier, ktorý potvrdzuje vzťah medzi klientom a bankou. Zároveň je to potvrdenie a dôkaz o existencií vkladaných prostriedkov. Jej predloženie je nevyhnutné a povinné pri výbere vkladnej knižky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy