Tag vlastný kapitál

Vlastný kapitál, respektíve vlastné imanie je v podstate rozdiel medzi hodnotou všetkých aktív a výškou záväzkov v širšom zmysle. Určuje nárok na celkový majetok spoločnosti, ktorý vznikne po odpočítaní všetkých účtovných dlhov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy