Tag voľby do VÚC

Voľby do VÚC sú voľby, v ktorých si občania volia predsedu vyššieho územného celku, respektíve župana alebo predsedu samosprávneho kraja. Na Slovensku je 8 takýchto vyšších územných celkov a voľby sa konajú každé štyri roky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy