Tag voľná živnosť

Voľná živnosť je tretia a zároveň posledná kategória živností na Slovensku. Pre tento druh podnikania nie je potrebné predkladať žiadne potvrdenie o odbornej spôsobilosti. Na získanie voľnej živnosti stačí splniť všeobecné podmienky pre živnostenské oprávnenie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy