Tag výdavky na získanie nehnuteľnosti

Výdavky na získanie nehnuteľnosti sú všetky vaše výdavky, ktoré ste použili na získanie predmetnej nehnuteľnosti. Tento údaj je potrebný pri plnení daňovej povinnosti, ktorá sa vykonáva pri dani z prevodu vlastníctva.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy