Tag výluky z poistenia

V zákone sú stanovené aj výluky z poistenia pri PZP. Sú to predovšetkým prípady škodových udalostí, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ak takáto škoda nastane, poisťovňa škodovú udalosť nekryje. Konkrétne výluky sú definované v zákone.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy