Tag výpovedná lehota

Výpovedná lehota je doba, na ktorej konci sa ukončí pracovný pomer. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, respektíve ak zákon neustanovuje inak. Ak podal výpoveď zamestnanec, ktorému trval pracovný pomer u danej spoločnosti najmenej jeden rok, výpovedná doba trvá dva mesiace. Všetko o výpovedi a výpovednej lehote obsahuje Zákonník práce.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy