Tag výška podpory

Podpora v nezamestnanosti je forma sociálneho zabezpečenia, na ktoré ma nárok každý, kto odvádzal odvody do Sociálnej poisťovne. Výška tejto podpory sa odvíja od výšky príjmu, respetíve od výšky mesačných odvodov. Na výpočet výšky dávky v nezamestnanosti, potrebujete poznať svoj denný vymeriavaci základ.

Vzorec na výpočet výšky dávky v nezamestnanosti: 50 % x DVZ x počet dní v mesiaci

Súvisiace tagy

Súvisiace správy