Tag výška poistného

Výška poistného je suma, ktorou platíte poistné krytie a je vopred dohodnutá v poistnej zmluve. Z periodicity platenia sú na výber štyri možnosti a síce mesačne, štvrťročne, polročne, prípadne ročne.  Výška poistného sa môže aj meniť a to v závislosti od prípadných zliav alebo iných okolností.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy