Tag warranty

Warranty sú istý druh finančného derivátu, respektíve cenného papiera, ktorý je veľmi rizikový. V doslovnom preklade to znamená právo predať a právo kúpiť vopred dohodnuté množstvo podkladového aktíva, zároveň je vopred pevne stanovená cena a termín.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy