Tag záchranná zdravotná služba

Záchranná zdravotná služba Slovenskej republiky je organizácia, ktorá plní úlohy na úseku nepokrytých miest IZS, respektíve Integrovaného záchranného systému. Záchranári poskytujú odbornú a neodkladnú zdravotnú pomoc pri rôznych zdraviu ohrozujúcich ťažkostiach. Sú súčasťou spolčného tiesňového čísla 112.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy