Tag zahraničný obchod

Zahraničný obchod je akýkoľvek obchod, ktorý je vykonávaný a prekračuje hranice štátu. Na zahraničnom obchode závisí napríklad deľba práce a je dôležitou formou prepojenia svetových ekonomík. Ak v zahraničnom obchode spolupracujú rôzne národné ekonomiky, označujeme to ako medzinárodný obchod, prípadne svetový obchod.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy