Tag zahraničný študent

Zahraničný študent je označenie pre študenta, ktorý nemá trvalý pobyt v štáte kde je sídlo školy, ktorú navštevuje. V dnešnej dobe je zahraničné štúdium už bežnou praxou a nebráni tomu ani jazyková bariéra.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy