Tag základ dane

Základ dane predstavuje čiastku, z ktorej sa vypočíta daňová povinnosť. Určitým percentom sa potom zo základu dane vypočíta konkrétna čiastka daňovej povinnosti. Avšak, táto výška dane ešte nemusí byť úplná, nakoľko sa ešte môže znížiť o daňové zvýhodnenia.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy