Tag základ dane k DPH

Základom dane k DPH pri prijatí tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí jeho protihodnotu, respektíve ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby. Do tohto základu dane sa zahŕňa aj príspevok alebo dotácia, ktorú má dodávateľ prijať alebo ju prijal k cene služby alebo tovaru.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy