Tag základná škola

Základná škola je celosvetový základný článok vzdelávania neplnoletých detí. Účelom je naučiť ich základné vedomosti, konfrontovať ich s vrstovníkmi a tiež ich naučiť riešiť problémy. Dochádzka žiakov základnej školy je vo väčšine krajín povinná.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy