Tag základné imanie

Základné imanie, respektíve základný kapitál je vnímaný ako peňažné vyjadrenie súhrnu všetkých vložených zdrojov do spoločnosti. Podľa Obchodného zákonníka na Slovensku je základné imanie súhrn všetkých peňažných aj nepeňažných vkladov, ktoré do spoločnosti vložili jej vlastníci.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy