Tag zákony

Zákony sú z právneho hľadiska obecne záväzné predpisy, ktoré sú prijaté zákonodarným zborom, respektíve parlamentom. Slúžia hlavne na zabezpečenie poriadku a pravidiel pre širokú verejnosť, štátne orgány a fungovanie spoločnosti.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy