Tag záloha

Záloha je pojem, ktorý v jednoduchosti znamená preddavok alebo rezervu. V mzdovej sfére sa pod týmto pojmom rozumie preddavok zo mzdy, pred jej celkovým vyplatením. Dôvody na žiadosť zamestnanca o zálohu môžu byť rôzne. Sú to hlavne neočakávané výdavky, zlé hospodárenie s financiami, prípadne nejaká ina finančná tieseň.