Tag záloha na daň

Záloha na daň je vopred zaplatená daň odvedená štátu. Celková daň, ktorú je poplatník povinný zaplatiť je potom zistená až pri ročnom zúčtovaní. Záloha na daň z príjmu u zamestnanca je platená každý mesiac zrážkou zo mzdy. SZČO platí daň až po podaní daňového priznania.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy