Tag zamestnanec

Zamestnanec je jedným z účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. Úlohou zamestnanca je vykonávať určitú závislú činnosť, ktorou ho poverí zamestnávateľ. Za túto činnosť mu prináleží vopred dohodnutá mzda alebo plat.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy