Tag zánik firmy

Firma môže zaniknúť dvoma spôsobmi. Spoločnosť sa môže zrušiť, respektíve dobrovoľne zrušiť bez likvidácie a nútene zrušiť s likvidáciou. Peniaze, ktoré sa získajú rozpredaním majetku firmy sa použijú na vyplatenie finančných záväzkov spoločnosti. Likvidačné údaje sa zaznamenávajú do Obchíodného registra a samotného likvidátora určuje štatutárny orgán. Firma zaniká vymazaním z OR alebo zrušením živnosti.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy