Tag zdaňovacie obdobie

Zdaňovacie obdobie je istý časový úsek, počas ktorého je vymeriavaná daňová povinnosť a k nemu sa vzťahuje povinnosť podania daňového priznania. Dĺžku tohto obdobia väčšinou určuje zákon, na ktorú sa daň vzťahuje.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy